Consejo de Dirección / Junta Directiva

  • DON SANTIAGO PÉREZ PÉREZ – CAMARERO ——————- PRESIDENTE
  • DOÑA MARÍA JOSÉ COBAS FONTAIÑA —————————– TESORERA
  • DON PABLO VIDAL MARTÍNEZ —————————————— SECRETARIO Y VICEPRESIDENTE INTERINO
  • DOÑA DÉBORA MARCOS PARRA ————————————— VOCAL